ي رب ي رحماني

یعنی اين كه چون خدا رحمان و رحیم است و همه‌ی این نعمت‌ها و زیبايی‌ها را برای محبت به من آفریده است، او را سپاس می‌گویم. ‫الرباط‪ :‬أمال كنن‬ ‫ام غ رب يحقق كافة رغبات‬ ‫ام س اف ري ن ال ذي ن ي ري دون‬ ‫ال خ روج ع ن ام أل وف أو م ا

2022-12-02
    كيفيه الشرب ع الريق
  1. كشكول
  2. Rahmani phone Academia
  3. 14
  4. 19
  5. الكشف الرحماني